Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Behandeling & Begeleiding

U kunt begeleiding en behandeling krijgen bij complexe thuissituaties, emotionele en ingrijpende gebeurtenissen, verlies en rouw, levensvragen en een veranderd toekomstperspectief.

Wij helpen u bij het uiten en verwerken van uw gevoelens en gedachten en ondersteunen u bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg richt zich op problemen die gerelateerd zijn aan ziekte, behandeling en/of trauma, uitbehandeld zijn, of bij het verlies van een dierbare, bijvoorbeeld:

 • Verwerken van ziekte, behandeling of gebeurtenis

 • Omgaan met verlies en rouw

 • Gezins- en relatieproblematiek

 • Communicatie over de ziekte naar anderen

 • Eenzaamheid en isolement

 • Stress, onzekerheid en angst

 • Onbegrepen pijn- en vermoeidheidsklachten

 • Burn-out

 • Herstel in functioneren binnen gezin, werk en sociaal maatschappelijke rol

 • Vragen over seksualiteit en ziekte

 • Vragen over werk en reintegratie

 • Vragen over sociale voorzieningen