Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Interactieve bijeenkomsten

Het ontmoeten van anderen die dezelfde kernvragen van het leven onderzoeken, kan inspireren om antwoorden te vinden op uw vragen. Wat u meemaakt is heel persoonlijk, maar tegelijkertijd zo herkenbaar voor mensen in vergelijkbare situaties. U kunt iets voor elkaar betekenen. Er is ruimte om te filosoferen over leven en dood, maar in deze bijeenkomsten staat vooral de praktijk van het dagelijkse leven centraal. Aan een interactieve bijeenkomst kunnen maximaal 8 personen deelnemen.

Als u interesse hebt, kunt u met ons contact opnemen en uw naam, en eventueel die van uw naaste, doorgeven. U kunt dit ook doen via het contactformulier op deze website. Bij voldoende aanmeldingen zal ik u informeren over tijd en plaats van de bijeenkomsten.

Voorbeelden van bijeenkomsten / gespreksgroepen:

  • Hoe leef jij met de ziekte van Parkinson?

  • Hoe leef jij met MS?

  • Hoe ga jij om met je partner met NAH?

  • Ik heb zoveel beperkingen door reuma, hoe doe jij dat?

  • Mijn partner is overleden, hoe kan ik verder?

  • Mijn kind is overleden, hoe kan ik verder?

  • Mijn vrouw heeft te horen gekregen dat er geen behandeling meer mogelijk is, hoe kunnen we verder?

We zijn allemaal gewone mensen. Iedereen heeft de behoefte gezien en gehoord te worden en erkend te worden in wie hij/zij werkelijk is. Alleen respect en zorgzaamheid voor ieders persoonlijke kwetsbaarheden schept de veiligheid om werkelijk antwoord te vinden op onze levensvragen. De bijeenkomsten zijn niet therapeutisch. Lotgenoten ontmoeten in een veilige sfeer. Elke bijeenkomst is met mensen met soortgelijke ervaringen als u.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 personen.