verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Antje ter Burg

Mijn naam is Antje ter Burg.

Deze voornaam heb ik gekregen van mijn Friese grootmoeder Beppe Antje.
Door de situatie in mijn familie (meervoudig complex gehandicapte oom) ben ik al heel jong
vertrouwd geraakt met het ondersteunen van mensen. Zo ontstond er al vroeg een
levenshouding van betrokkenheid en het principe dat je er samen altijd wel weer uitkomt.
Vanuit deze drijfveren koos ik voor een opleiding in het jeugdwelzijnswerk en ik heb, na mijn
opleiding ,in diverse organisaties gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking.

In 2008 heb ik een Post HBO opleiding gevolgd aan de HAN( Hogeschool
Arnhem/Nijmegen). Dit was de opleiding tot casemanager, coördineren wonen, welzijn zorg.
Onder andere In deze opleiding heb ik leren kijken en zoeken naar de kracht in ieder mens,
maar ook naar de kracht van het systeem om jou/u heen.

Die kracht is een belangrijk uitgangspunt in de ondersteuning en begeleiding die geboden
kan worden in moeilijke omstandigheden rondom verlies en rouw.
In 2015 ben ik gestart met een opleiding tot psychosociaal coach, door deze opleiding heb ik
vaardigheden en technieken ontwikkeld om onze innerlijke wijsheid en kracht te erkennen.
Zo dat deze ingezet kunnen worden bij het verwerken van levenservaringen die rouw en
verlies tot gevolg hebben.

In de begeleiding staan de volgende uitgangspunten centraal;
  • aandacht,
  • het luisteren en handelen rondom ( levens)vragen
  • de zingeving
  • dagelijkse praktijk van het leven
  • toewijding
  • herkennen en erkennen van eigen regie en kracht
Intussen heb ik de opleiding tot coach en ook tot psychosociaal therapeut met succes
afgerond en ben ik intussen alweer een jaar in de dagelijkse praktijk hierin werkzaam.