Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Henny van Hoof

Mijn naam is Henny van Hoof.

Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt in de zorg en mensen ondersteund om het beste in
zichzelf naar boven te halen. Ik geloof in talent en veerkracht van mensen.
Na mijn opleiding tot Coach-Practitioner heb ik me verder getraind en verdiept in het
begeleiden van mensen bij verlies en rouw.

Een verlies verandert je leven. De balans is weg. Je wordt teruggeworpen op jezelf en soms
voel je je heel eenzaam in je verdriet. Hoe moet je verder? Je staat voor de uitdaging om het
gemis en de veranderde werkelijkheid in je leven te integreren. Je leven weer op te pakken
en opnieuw betekenis te geven. En dat is vaak hard werken.

Het verdriet van mensen raakt mij en ik zie alle liefde die daar achter ligt. Ik ervaar het als
een bijzonder voorrecht om mensen bij te staan om hun eigen kracht weer te
(her)ontdekken.

Je vindt bij mij rust, aandacht en ruimte.
Ruimte voor je verhaal en ruimte om ‘naar binnen’ te gaan. Zonder oordeel.
Met aandacht die erkent wat er is en met vragen die je aan het denken zetten.
Ik zal naar je luisteren, meevoelen, meeleven en loop zo een stukje met je mee zodat je weer
in een nieuwe levensstroom kunt komen.

Ik geloof dat ieder mens een grote kracht in zich heeft. Samen met jou wil ik proberen om
die kracht naar boven te halen en te laten groeien.

Omdat ik geloof dat ieder mens – ook mét het verlies - het waard is om ten volle te leven!