verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Maaike Kuhnen

Mijn naam is Maaike Seeger-Kühnen. Ik werk met veel plezier als zelfstandige voor Praktijk
Verliesbegeleiding Gezondheidszorg. Ik ben gediplomeerd voor de opleiding Sociaal Pedagogische
hulpverlening en voor Verlieskunde. En ben mij middels diverse trainingen blijven certificeren en blijf
dit ook doen.

Ik doe, eveneens met veel plezier, vrijwilligerswerk in een Hospice. Bijzonder waardevol werk. Ook
schrijf ik op verzoek teksten of gedichten voor speciale gelegenheden. Mijn man en ik hebben drie
kinderen. Zij beginnen (bijna) te puberen en dat maakt elke dag weer anders!

Voor de praktijk ontmoet ik verschillende cliënten met diverse verlieservaringen. Mensen zijn anders
qua karakter en persoonlijkheid, qua geschiedenis en ontwikkeling. Ieder gaat op eigen manier om
met verlies. Dit maakt dat ik geboeid en uitgedaagd blijf om met mensen in gesprek te gaan over hun
persoonlijke levensgebeurtenissen.

Verlies zelf is ook heel divers. Er is verlies door o.a. sterven, (chronische) beperkingen, door ziekte
(kanker) of letsel, zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel). Wij ontmoeten veel mensen met
Parkinson(isme) of M.S.. Zij beleven bijvoorbeeld o.a. verlies van functioneren, mogelijkheden,
perspectief.

Een andersoortig verlies wordt ervaren als mensen te maken krijgen met ‘levend verlies’ . Verlies dat,
vaak door mantelzorgers, gevoeld wordt bij een door ziekte veranderende partner of familielid, zoals
bijvoorbeeld bij dementie of NAH.

Ik vind het waardevol om in een uniek proces een bijdrage te mogen leveren, zodat mensen
zelfstandig verder kunnen. Verlies draag je zelf, maar je hoeft dit niet alleen te doen. Ik loop even
mee op een stukje van iemands levensweg.

Verlies is ook niet alleen maar verdriet. Verlies maakt je soms juist bewust(er) van datgene wat zo
waardevol voor je (geweest) is. Als je die waardering kunt (h)erkennen, dan kun je die soms op
andere wijze weer vinden of ervaren. Verlies is ook met een grap of glimlach in zachtheid naar jezelf
en de ander kijken, op een manier die nieuw is.

In mijn werk als coach/trainer heb ik ervaren dat ik diepgang kan bieden als het gaat om echt
afstemmen en contact maken met anderen. Dit komt in allerlei thema’s terug. Of het nu gaat om het
bieden van informatie over verlies of info over ziektebeelden, contact is altijd het meest belangrijke.
Ik vind het nog steeds fantastisch om een groep mensen te coachen of trainen. Binnen de praktijk wil
ik mij daar ook graag mee bezig houden.