Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

René van den Wijngaard

Mijn naam is René van den Wijngaard.

Ik vind het belangrijk dat mensen gelukkig en vrij kunnen zijn. Vrij zijn betekent voor mij dat je mag leven en zijn zoals je bent. Zelfgekozen doelen nastreven met de mogelijkheden die je hebt. Wat in deze vorm van vrijheid belangrijk is, is dat je jezelf toestaat te zijn zoals je bent. Wanneer je innerlijk vrij bent, kun je dit ook naar je buitenwereld zijn. Persoonlijke ontwikkeling is volgens mij pas echt mogelijk als je leert jezelf te zijn in relatie met de buitenwereld.
Zolang ik me kan heugen ben ik geïnteresseerd in gedrag. Ik heb verschillende opleidingen genoten om mezelf te bekwamen in het werken met mensen. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Zorg gevolgd, alwaar ik praktijkervaring heb opgedaan middels stages. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en ouderen.
Aansluitend heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd aan de HAN Nijmegen. Deze opleiding richt zich op het werken in de sectoren zorg en arbeid. Ik ben hier opgeleid als trainer, coach, psychologische begeleider, assessor, onderzoeker en preventiewerker.
 
Om me verder te bekwamen heb ik de opleiding integratieve counseling gevolgd aan de Vesta Academie Overasselt. Counseling is het oplossingsgericht en op vragende wijze begeleiden van mensen van probleem naar oplossing. Integratief staat voor het gebruik van technieken en methoden die afkomstig zijn uit verschillende psychologische stromingen. Bij deze vorm van counseling staan de mentale, fysieke en sociaal emotionele vlakken van iemands leven centraal.
 
Met de opleiding integratieve therapie start ik binnenkort. Inmiddels ben ik gestart met een eigen praktijk: Therapie Vrijzijn. Ik wil mensen ondersteunen in hun leerproces, zich vrij voelen met alle plussen en minnen die er zijn.
Ik heb gewerkt bij Professionals in NAH in de functie van ambulant begeleider. Hier begeleidde ik mensen met een niet aangeboren hersenletsel in hun thuissituatie.
 
Ik kijk er naar uit om met u in contact te mogen komen.
 
Hartelijk welkom.