Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Wat is gezondheid?

Volgens Wikipedia:

“Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte.”


De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”


Machteld Huber ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw, dynamisch concept ‘gezondheid’, dat veerkracht en zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt.

Het nieuwe concept (december 2014) luidt:

“Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”


In Praktijk Verliesbegeleiding Gezondheidszorg onderschrijven we de nieuwe definitie van harte! Gezondheid is zoveel meer! Eigen regie, autonomie, is zo belangrijk!