Per 01-01-2023 is er een nieuwe naam: NAHbij!

U bezoekt nu onze huidige website.
De nieuwe website is in ontwikkeling.
verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Palliatieve en terminale levensfase

Begeleiding in de palliatieve en terminale levensfase:

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Veel mensen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft mensen in de laatste levensfase meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid. 

Het kan prettig zijn te praten met een “buitenstaander”; iemand die niet tot uw familie- of vriendenkring behoort. Dan hoeft u geen rekening te houden met uitspraken die misschien kwetsend zouden kunnen zijn voor uw dierbaren.

  1. Verliesbegeleiding Gezondheidszorg biedt u een luisterend oor in deze periode.
  2. Wij kunnen met u meeleven, meedenken over de zin van het leven en we kunnen praten over de vragen die dit bij u, en uw naasten, oproept. Er zullen verdriet, zorgen, onzekerheden, levensvragen zijn die om aandacht vragen.

Hoe kun je je bijvoorbeeld het beste voorbereiden op het afscheid? Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg? Hoe kun je zelf beslissen hoe je de laatste fase van je leven wilt vormgeven? Hoe stel je een wilsverklaring op? Hoe weet je zeker dat je wil gerespecteerd zal worden? En wat als je niet meer in staat bent om zelf te beslissen?*

Deze gesprekken kunnen in de Praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg plaatsvinden, maar ook bij u thuis of elders. We kunnen met z’n tweëen in gesprek gaan, maar ook met uw naaste(n) gezamenlijk.

Het behouden van uw autonomie, uw onafhankelijkheid, uw regie zullen zeker aandacht krijgen.

*Boek: Later begint vandaag – Manu Keirse
www.netwerkpalliatievezorg.nl : netwerk palliatieve zorg Noordelijke Maasvallei
www.vptzlandvancuijk.nl : vrijwilligers die bij u thuis of in het hospice waken
www.vptz.nl : landelijke vrijwilligersorganisatie ondersteuning in terminale fase
www.gewoondood.nl: over de zorg voor ongeneeslijke zieken thuis
www.doodgewoonbespreekbaar.nl: door STEM: sterven op je eigen manier
www.agora.nl : thema’s rondom het levenseinde