verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Kanker

Geconfronteerd worden met kanker is bijzonder ingrijpend. Wat volgt is een proces van fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel herstel. Om te beginnen moet je erkennen dat het zo is, en dat roept uiteenlopende gevoelens op: woede, verdriet, angst etc. Het doorleven van deze gevoelens helpt je op weg naar een nieuwe, andere werkelijkheid, en nodigt je uit om je opnieuw te verbinden met het leven, of je voor te bereiden op de dood.

Het hebben van kanker is als balanceren tussen hoop en vrees. De diagnose kanker betekent een crisis, een zoektocht naar een nieuw evenwicht.

Een nieuw evenwicht in jezelf, een nieuw evenwicht in de veranderde relatie met je partner, je kinderen, dierbare anderen.

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg kan helpen bij:
Allerlei praktische zaken, zoals het aanvragen van:

 • Indicaties voor zorg, uitleg geven over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 • een gehandicaptenparkeerkaart, keuring voor autorijden, (taxi)vervoer.

 • Persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning

 • Dagbesteding en/of dagopvang

 • Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij de sociale en emotionele gevolgen van oncologische aandoeningen:

 • Verwerking en acceptatie van de ziekte voor u, uw partner en familie.

 • Aandacht voor veranderd toekomstperspectief.

 • Het leren aanvaarden van hulp, “nee” leren zeggen.

 • De veranderde relatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen van wie er één kanker heeft.

 • Ondersteuning van de mantelzorger, het aangeven van grenzen hierbij.

 • Veranderingen in werksituatie of dagbesteding.

 • Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,eenzaamheid.

 • Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd.

 • Indien nodig, een verwijzende functie naar andere instanties die u verder kunnen helpen.

​Verliesbegeleiding Gezondheidszorg bekijkt samen met u welke begeleiding het beste bij u past. Dat kan betekenen dat er niet alleen gesprekken met u plaatsvinden, maar ook met uw partner, en/of andere dierbare naasten, indien gewenst. Dat kan in de praktijk maar ook bij u thuis.

Wilt u meer weten?
www.kanker.nl
www.iknl.nl
www.tegenkanker.nl