verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen ontstaan met lopen, voelen en zien.

MS is een ziekte met meer gezichten. Geen twee mensen met MS hebben namelijk dezelfde klachten. De een kan rolstoelafhankelijk zijn, terwijl de ander nog een marathon loopt. Iemand met MS kan last hebben van zijn of haar ogen en blaas, terwijl de ander vermoeidheid en spasmen ervaart. De klachten zijn divers en ook het ziektebeloop is onvoorspelbaar.

 • MS is niet te genezen en gaat niet vanzelf weg. Het is een chronische ziekte.

 • MS komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor.

 • MS openbaart zich meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Maar kinderen kunnen ook MS krijgen.

 • In Nederland hebben meer dan 16.000 mensen MS. Ieder jaar komen daar 350 mensen bij.

 • MS betekent zeker niet automatisch (rolstoel)afhankelijkheid.

 • MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel.

 • MS komt vooral in westerse landen voor.  

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg kan helpen bij:
Allerlei praktische zaken, zoals het aanvragen van:

 • Indicaties voor zorg, uitleg geven over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 • een gehandicaptenparkeerkaart, keuring voor autorijden, (taxi)vervoer.

 • Persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning

 • Dagbesteding en/of dagopvang

 • Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij de sociale en emotionele gevolgen van MS:

 • Verwerking en acceptatie van de ziekte voor u, uw partner en familie.

 • Aandacht voor veranderd toekomstperspectief.

 • Het leren aanvaarden van hulp, “nee” leren zeggen.

 • De veranderde relatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen van wie er één MS heeft.

 • Ondersteuning van de mantelzorger, het aangeven van grenzen hierbij.

 • Veranderingen in werksituatie of dagbesteding.

 • Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,eenzaamheid.

 • Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd.

 • Indien nodig, een verwijzende functie naar andere instanties die u verder kunnen helpen.

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg bekijkt samen met u welke begeleiding het beste bij u past. Dat kan betekenen dat er niet alleen gesprekken met u plaatsvinden, maar ook met uw partner, en/of andere dierbare naasten, indien gewenst. Dat kan in de praktijk maar ook bij u thuis.

Wilt u meer weten?
www.nationaalmsfonds.nl
www.hersenstichting.nl