verlies/veerkracht/verbinding
Lees onze folder

Parkinson

U heeft zelf de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme* of er is iemand in uw directe omgeving die deze ziekte heeft. Hierdoor kan in uw leven en in uw omgeving veel veranderen. Verliesbegeleiding Gezondheidszorg ondersteunt mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner, familie of andere mantelzorger bij allerlei praktische en emotionele vragen die u bij deze ziekte tegenkomt.

De ziekte van Parkinson grijpt op allerlei manieren in het leven in. De ziekte kan gevolgen hebben voor de woonsituatie, het gezinsleven, de financiën, de werksituatie, relaties en de manier waarop mensen in het leven staan.

*Onder parkinsonisme wordt verstaan: alle ziekten die qua verschijnselen lijken op de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Parese (PSP).

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg kan helpen bij:

Allerlei praktische zaken, zoals het aanvragen van:

 • Indicaties voor zorg, uitleg geven over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 • een gehandicaptenparkeerkaart, keuring voor autorijden, (taxi)vervoer.

 • Persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning

 • Dagbesteding en/of dagopvang

 • Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij de sociale en emotionele gevolgen van Parkinson:

 • Verwerking en acceptatie van de ziekte voor u, uw partner en familie.

 • Aandacht voor veranderd toekomstperspectief.

 • Het leren aanvaarden van hulp, “nee” leren zeggen.

 • De veranderde relatie tussen partners onderling en tussen ouders en kinderen van wie er één Parkinson heeft.

 • Ondersteuning van de mantelzorger, het aangeven van grenzen hierbij.

 • Veranderingen in werksituatie of dagbesteding.

 • Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,eenzaamheid.

 • Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd.

 • Indien nodig, een verwijzende functie naar andere instanties die u verder kunnen helpen.

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg bekijkt samen met u welke begeleiding het beste bij u past. Dat kan betekenen dat er niet alleen gesprekken met u plaatsvinden, maar ook met uw partner, en/of andere dierbare naasten, indien gewenst. Dat kan in de praktijk maar ook bij u thuis.

Verliesbegeleiding Gezondheidszorg is aangesloten bij ParkinsonNet.

Wilt u meer weten?
www.parkinsonnet.nl
www.parkinson-vereniging.nl